Indtast adresse

Skriv de første forbogstaver på din vej, og der kommer en liste frem på skærmen. Tryk på din vej og husnummer.

Lejer af bolig Ejer af bolig *

Vælg den adresse hvor affaldsordningen skal ændres.

Ændringer og tilføjelser af affaldsordning

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem under ordninger, betyder det at du ikke selv har mulighed for at ændre beholderstørrelsen. Enten fordi du er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har fællesopkrævning. Kontakt derfor din udlejer eller administrator/kasserer for foreningen, som kan behandle dit ønske.

Ændring af beholderstørrelse:
I højre side under Udskift ordning, taster du nu den beholder du ønsker under Vælg ordning. Husk at trykke Gem.

Ekstra beholder:
Hvis du ønsker en ekstra beholder af samme størrelse som nu, trykker du på plusset.
Hvis du ønsker en ekstra beholder i en anden størrelse, skal du under Tilføj ny ordning - vælge den beholder der kommer frem på rullelisten.

Vælg ikrafttrædelsesdato Hjælp

Rest/mad

Ordninger


Ingen tilmeldinger

Storskrald

Haveaffald

Papir, batterier og elektronik

Plast og metal

Kontaktoplysninger

Angiv en kontaktperson Hjælp
Skriv et telefonnummer Hjælp
Skriv en E-mail Hjælp
Gentag E-mailen Hjælp

Opsummering og godkendelse

Kontaktoplysninger


Kvittering

Tak for din henvendelse.

Med venlig hillsen

Affald og Genbrug
Lejre Kommune

Kontaktoplysninger
Adresse
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mail
Kommentar
Ændringer af affaldsordninger